Suomen yleisimmät Personal Trainer -koulutukset

Suomen yleisimmät personal trainer koulutukset

Personal Trainer -koulutuksiin on hyvä perehtyä silloinkin, kun etsitään itselle sopivaa PT:tä.

Sanotaan, että hyvällä Personal Trainerilla sekä työkokemusta ja aiheeseen liittyvä koulutus. Tämä pätee kaikilla aloilla, joten yhtälö ei ole ainutkertainen myöskään liikunta- ja hyvinvointialalla. Koulutuksia on erilaisia ja niiden sisältö ja pituus vaihtelee. Yhdellä Personal Trainerilla voi olla useita koulutuksia sekä suoritettuja kursseja.

Jotta jokainen voisi löytää itselleen sen sopivimman PT:n, kannattaa kuluttajan tutustua hieman siihen, miten PT on kouluttautunut.

Seuraavaksi esittelemme Suomessa toimivien Personal Trainereiden viisi yleisintä koulutusta. Monilla koulutustahoilla on tarjolla muitakin alan koulutuksia, mutta tällä kertaa keskitymme vain Personal Trainer -koulutuksiin. Lista on tehty satunnaisessa järjestyksessä.

Suomen yleisimmät Personal Trainer koulutukset

IKSA -Personal Trainer -koulutus

IKSA -PT -koulutus toteutetaan uudenlaisena monimuoto-opiskeluna. IKSA on järjestönä uudenlainen ja niin on sen koulutusohjelmakin. Perusperiaatteina ovat tehokkuus ja innovatiivisuus.

Kuka voi osallistua koulutukseen:

Koulutukseen voi osallistua kuka vain, eikä aikaisempaa koulutusta alalta tarvita. Koulutukseen osallistuvalta vaaditaan kuitenkin omatoimisuutta ja halua menestyä alalla.

Koulutuksen kesto:

Neljänä viikonloppuna lähiopetusta 80 tunnin ajan eli noin 8 päivää. Lähiopetuspäivien välissä tulee opiskelijoiden toteuttaa omatoimisia, mutta ohjeiden mukaan suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä.

Koulutuksen koe:

Koe muodostuu kahdesta erillisestä osiosta, teoria- ja käytännönkokeista. Jotta lisenssin voi saada, tulee kokeet suorittaa hyväksytysti.

Hinta: 2950€

Lue lisää koulutuksesta tai ilmoittaudu mukaan.

FAF -Personal Trainer -koulutus

FAF Personal Trainer -koulutus ilmoittaa olevansa alansa arvostetuin Personal Trainer -ammattiin valmistava koulutusohjelma. Ensimmäinen koulutus Suomessa järjestettiin 1997. FAF on Suomen ensimmäinen Personal Trainereiden kouluttaja.

KUKA VOI OSALLISTUA KOULUTUKSEEN:

FAF Personal Trainer -koulutus on jatkokoulutus, jonka suorittamiseen vaaditaan FAF Foundation ja Gym Instructorin koulutukset. Lisää tietoa FAF:n -sivuilta.

KOULUTUKSEN KESTO:

Koostuu neljästä lähijaksosta, joiden opetustuntimäärä on noin 80. Lähijaksojen välillä on omatoimista opiskelua. Lisäksi oppilaat luovat harjoitusasiakassuhteen oikean asiakkaan kanssa koulutuksen aikana osana lopputyötä.

KOULUTUKSEN KOE:

Lähiopetuksen jälkeen oppilaille järjestetään 2-3 päivää kestävä lisenssikoejakso. Koejakso koostuu teoria- ja käytännönkokeista. Vasta, kun lisenssi on suoritettu hyväksytysti, voi PT käyttää FAF Personal Trainer -nimikettä työssään.

HINTA:2145€ (pelkkä PT-koulutus)
3595€ (sisältäen Foundation, Gym Instructor, Personal Trainer)

Lue lisää koulutuksesta tai ilmoittaudu mukaan.

Trainer4You -Personal Trainer -koulutus

Trainer4You -koulutus perustuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat hyvinvointivalmentaja, kuntosalivalmentaja ja personal trainer. Suurin osa koulutukseen hakeutuvista suorittaa niin sanotun koulutusputken, joka kattaa kaikki kolme kokonaisuutta. Koulutus on EHFA:n hyväksymä ja valvoma.

Vuonna 2013 koulutuspalautteiden mukaan 95,4% Trainer4You personal trainer -koulutuksen suorittaneista koki koulutuksen vastanneen tarpeitaan.

Palautetta on kerätty myös kouluttajista heidän asiakkailtaan. Asteikolla 1-5 Trainer4You -kouluttajien keskiarvo oli 4,59.

KUKA VOI OSALLISTUA KOULUTUKSEEN:

Trainer4You -koulutus ei vaadi aiempia osaamis- tai koulutusvaatimuksia. Mikäli koulutukseen hakeutuvalla on hyvinvointivalmentajan ja kuntovalmentajan koulutukset, voi hän ilmoittautua suoraan personal trainer -koulutusohjelmaan.

KOULUTUKSEN KESTO:

Noin yhdeksän kuukautta. Kuukaudessa on aina yksi lähiopetusjakso, joka sijoittuu viikonlopulle. Lähiopetusjaksojen välissä koulutettavat opiskelevat itsenäisesti.

KOULUTUKSEN KOE:

Trainer4You lisenssitodistuksen saamiseksi tulee koulutettavan suorittaa näyttö- ja teoriakoe hyväksytysti.

HINTA:3645€

Lue lisää koulutuksesta tai ilmoittaudu mukaan.

PTCA -Personal Trainer -Koulutus

PTCA Personal Trainer -koulutuksen suoritettua Personal Trainer voi suunnitella, toteuttaa ja kehittää palvelujaan kaikenikäisten tarpeisiin. Koulutus antaa erityisosaamista asiakkaan muutosten ja motivaatioiden valmentamiseen.

PTCA -koulutus antaa mahdollisuuden tuottaa erikoishyvinvointipalveluja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin liittyen muun muassa liikkumiseen, fyysiseen harjoitteluun ja ravitsemukseen.

KUKA VOI OSALLISTUA KOULUTUKSEEN:

Koulutus sopii alanvaihtajille sekä hyvinvointialalla toimiville ammattilaisille.

KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutus kestää kuusi kuukautta sisältäen muun muassa kuusi kahden päivän pituista lähikoulutusjaksoa, neljä oppimistehtävää etäopiskeluna sekä käytännönharjoittelua oman asiakkaan kanssa.

KOULUTUKSEN KOE:

Koulutettavan tulee suorittaa hyväksytysti näyttö- ja teoriakoe.

HINTA: 3082€-3300€

Lue lisää koulutuksesta tai ilmoittaudu mukaan.

Trainer Lab -Personal Trainer -koulutus

Koulutus valmistaa ammattinimikkeisiin, joita ovat muun muassa yksilövalmentaja, henkilökohtainen valmentaja ja omaohjaaja/-valmentaja.

Valmis Personal Trainer osaa valmentaa kokonaisvaltaisesti erilaisia asiakkaita ottaen huomioon heidän lähtötasonsa, toiveensa ja ajankäyttönsä. Trainer Lab Personal Trainer pystyy käsittelemään ammattitaitoisesti myös erilaisia ryhmiä.

KUKA VOI OSALLISTUA KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla vähintään 20-vuotias. Lisäksi tarvitaan riittävästi pohjatietoa ja käytännön kokemusta. Koulutukseen hyväksytään suoraan henkilöt, joilla on liikunta-alan ammatillinen tai sitä korkeampi tutkinto suoritettuna.

KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, joiden aikana lähiopetuspäiviä on yhteensä 14. Päivät pitävät sisällään 130 lähiopetustuntia. Lähiopetuksen lisäksi koulutuksen aikana tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä.

KOULUTUKSEN KOE:

Koulutettavan tulee suorittaa hyväksytysti teoriakoe ja ohjaustaidon näyttökoe.

HINTA: 2530€

Lue lisää koulutuksesta tai ilmoittaudu mukaan.

SEURAA PERSONAL TRAINER PANKKIA SOMESSA!

Jotta pysyt parhaiten kartalla siitä, mitä Personal Trainer Pankin sivuilla tapahtuu, kannattaa PT-Pankkia seurailla FacebookissaInstagramissaGoogle+ -palvelussa ja Pinterestissä.

LUE MYÖS: